Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare kan shpall konkurs për bursa për studentet e vitit akademik 2016/2017
2 Mars, 2016 MË SHUMË