Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare kan shpall konkurs për bursa për studentet e vitit akademik 2016/2017

2 Mars, 2016

Gjeni më poshtë Konkursin dhe Aplikacionin