Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues- Afati plotësues, për pranimin e studentëve të rinjë, për vitin akademik 2020/2021
26 Tetor, 2020 MË SHUMË