Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues- Afati plotësues, për pranimin e studentëve të rinjë, për vitin akademik 2020/2021

26 Tetor, 2020

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet:

  1. Ditën e Marte me datë 27.10.2020 për Fakultetin Juridik, Shkenca Kompjuterike dhe Shkenca Aplikative;
  2. Ditën e Mërkure me datë 28.10.2020 për Fakultetin Ekonomik dhe të Edukimit;

Suksese në Provim pranues!

Lista e kandidatëve nëpër salla- Fakulteti Juridik

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla - FSHK

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla- FSHA

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla- Ekonomik-BFK

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla- Fakulteti Ekonomik-MN

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla- Fakulteti i Edukimit-Fillor

Shkarko

Lista e kandidatëve nëpër salla- Fakulteti i Edukimit-Parashkollor

Shkarko