Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2023/2024
25 Janar, 2023 MË SHUMË