Rezultatet përfundimtare të KQZ-së
21 Maj, 2021 MË SHUMË
Rezulatet përfundimtare për Këshill të Fakultetit
21 Maj, 2021 MË SHUMË
Rezultatet përfundimtare për Paralament Studentor
21 Maj, 2021 MË SHUMË