Orari për intervistim të kandidatëve që kanë aplikuar në konkursin me ref.01/1125 – Fakulteti Juridik
2 Shtator, 2022 MË SHUMË
Në UKZ do të qëndrojnë në një vizitë zyrtare një delegacion nga Universiteti PH Zug Zvicër
2 Shtator, 2022 MË SHUMË