Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja
6 Shtator, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga fusha kushtetuese – administrative në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
6 Shtator, 2018 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën ”Ndërmarrësia dhe Liria”
6 Shtator, 2018 MË SHUMË