Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan ka filluar me kohë semestri veror
16 Shkurt, 2016 MË SHUMË
Njoftim
16 Shkurt, 2016 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të parashtruara ndaj Vendimit të Senatit
16 Shkurt, 2016 MË SHUMË