Rihapet Thirrja për aplikim për shkëmbim studentor semestral në Universitetin “Angel Kanchev”, Ruse-Bullgari
6 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
UKZ pjesë e punëtorinë së projektit SIAHDPC që po mbahet në Gjermani
6 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dhe të lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor për vitin akademik 2023/2024
6 Dhjetor, 2023 MË SHUMË