AD Scientific Index renditë profesorët e UKZ-së ndër më të mirët në shkencë
4 Shkurt, 2022 MË SHUMË
UKZ zhvilloi punëtori për hulumtime dhe publikime shkencore mbështetur nga HERAS+
4 Shkurt, 2022 MË SHUMË
Njoftim për studentët të cilët janë të interesuar për transfer nga IAL tjera në Universitetin Publik ” Kadri Zeka” në vitin akademik 2021/2022
4 Shkurt, 2022 MË SHUMË