Njoftim nga  lënda:E drejtë biznesore
26 Dhjetor, 2019 MË SHUMË
Fakulteti Juridik i UKZ-së bëhet anëtare e ELFA-së
26 Dhjetor, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët që ndjekin ligjeratat nga lënda Financa dhe Analize financiare
26 Dhjetor, 2019 MË SHUMË