Njoftim për studentët që ndjekin ligjeratat nga lënda Financa dhe Analize financiare

26 Dhjetor, 2019

Njoftohen studentet se ligjeratat ne Financa dhe Analize financiare te parapara per 26 dhjetor 2019 nuk do te mbahen.

Ligjeratat do te zevendesohen te premten me 27 dhjetor 2019 sipas orarit si vijon:

  1. Analiza financiare (bf) prej 12:00 – 13:30; dhe
  2. Financa (mnxh) prej 13:30 – 15:00.

 

Profesori i lëndës,

Lutfi Zharku