Një delegacion nga UKZ po merr pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Metropolia në Finlandë
8 Prill, 2019 MË SHUMË
Prorektori i UKZ-së ka marrë pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në Ulqin
8 Prill, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor
8 Prill, 2019 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
8 Prill, 2019 MË SHUMË