Njoftim për pritjen e studentëve të rinj për vitin akademik 2016/2017
30 Shtator, 2016 MË SHUMË
Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” u ka vazhduar mandatin Kryesuesit të Këshillit, Akademik Fejzullah Krasniqi dhe Zëvendës kryesuese Fitore Malaj
30 Shtator, 2016 MË SHUMË