Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” u ka vazhduar mandatin Kryesuesit të Këshillit, Akademik Fejzullah Krasniqi dhe Zëvendës kryesuese Fitore Malaj

30 Shtator, 2016

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 30.09.2016 u ka vazhduar mandatin edhe për një vit Kryesuesit të Këshillit, Akademik Fejzullah Krasniqi dhe  Zëvendës kryesueses Fitore Malaj. Në mbledhje ishin të pranishëm ,Akademik  Fejzullah Krasniq – Kryesues i Këshillit Drejtues,Prof.Asoc.Dr.Bajram Kosumi – Rektor i UKZ-se, Mr.Sc.Fitore Malaj, Zv/Kryesuese e Këshillit Drejtues , Prof. Ass. Dr. Arben Dërmaku, Prof. Ass. Dr. Merxhan Avdyli, Prof. Ass. Dr. Nevrije Ismajli,       Ass. Mensur Neziri, Ass. Arben Sahiti dhe  Mr.Sc. Vaxhid Sadriu.

DSC_0461