Konferenca Vjetore Ndërkombëtare e UKZ-së “Shkenca dhe Teknologjia në Promovimin e Vlerave Humane”
1 Qershor, 2023 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së shënojnë 1 Qershorin Ditën e Fëmijëve
1 Qershor, 2023 MË SHUMË