Pensionohet profesori Shefket Jakupi
25 Prill, 2023 MË SHUMË
Në UKZ Polica e Kosovës ka mbajtur prezantimin parandalimi dhe luftimi i korrupsionit
25 Prill, 2023 MË SHUMË