Dita Informuese Erasmus+ ne Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka” me date 18 Dhjetor 2018
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Informim 
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Informim 
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Parashkollor
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Fillor
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në seminarin e përbashkët të Ekspertëve për Reforma në Arsimin e Lartë në Kosovë, 21 dhjetor 2018
17 Dhjetor, 2018 MË SHUMË