Më 15 dhjetor 2022 mbahet Dita Informuese për projektet dhe bursat e Programit Erasmus+
14 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
HORIZON EUROPE/THIRRJE PËR APLIKIM DEDIKUAR STAFIT AKADEMIK KËRKIMOR NË UNIVERSITET
14 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
HERAS+/Thirrje për aplikim në mbështetje financiare të Universiteteve Publike për blerjen e pajisjeve për mësimdhënie
14 Dhjetor, 2022 MË SHUMË