HERAS+/Thirrje për aplikim në mbështetje financiare të Universiteteve Publike për blerjen e pajisjeve për mësimdhënie

14 Dhjetor, 2022

Projekti HERAS+ ka lansuar një instrument të ri për të ofruar mbështetje për universitetet publike në Kosovë me financim për blerjen e pajisjeve. Përmes këtij instrumenti, universitetet publike në Kosovë do të mund të aplikojnë për financim për blerjen e pajisjeve (për shembull pajisje laboratorike) të nevojshme për mësimdhënie dhe kërkime. Kjo do të ndihmojë që studentët dhe stafi akademik të kenë akses në mjetet dhe burimet që u nevojiten për të pasur sukses në studimet dhe kërkimet e tyre.

Për më shumë detaje, ju lutemi referojuni UDHËZIMIT:Earmarked Funds_Guidelines for Equipment Requests

Për të aplikuar për mbështetje, ju lutemi plotësoni FORMULARIN më poshtë:

Template for Request for Equipment

Shkarko