Thirrje për aplikim për punë në kompaninë Alexander Chapman
20 Prill, 2023 MË SHUMË
Vendim për ndryshimin e agjendes per zgjedhjet e pergjithshme sipas dinamikes se procesit zgjedhor per vitin 2023 ne Universitetin Publik ” Kadri Zeka” Gjilan.
20 Prill, 2023 MË SHUMË