Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019 – Fakulteti juridik
12 Tetor, 2018 MË SHUMË
Buletini – Fakulteti i Edukimit
12 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e Provimit pranues në programin Master E-qeverisja dhe Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
12 Tetor, 2018 MË SHUMË