Njoftim – Kolokviumi i parë nga lënda “Ndërmarrësia”
11 Prill, 2018 MË SHUMË