Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën zgjedhjet për anëtarë të Senatit nga stafi akademik dhe administrativ  
13 Maj, 2019 MË SHUMË
Paraqitjen e provimeve– Afati i Prillit 2018/2019 – Master: E-qeverisja
13 Maj, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatjen e afatit te konkursit të dt. 26 Prill 2019
13 Maj, 2019 MË SHUMË