Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve në afatin e dytë plotësues në Programin Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021
12 Nëntor, 2020 MË SHUMË