Takim informues me studentët që do të udhëtojnë në vizitë studimore në ZUG
24 Qershor, 2021 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “QATEK”
24 Qershor, 2021 MË SHUMË