Një delegacion nga Polonia ka qëndruar në UKZ ne kuadër të projektit ENEMLOS
28 Tetor, 2022 MË SHUMË
Vendim për hapjen e Afatit të provimeve, Nëntor 2022
28 Tetor, 2022 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur provimin pranues plotësues për studimet Master për vitin akademik 2022-2023
28 Tetor, 2022 MË SHUMË