Thirrje për Aplikim – BIRN Kosovo/Trajnim për studentët e UKZ-së
30 Maj, 2018 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka themeluar Bordin Këshillëdhënës Industrial
30 Maj, 2018 MË SHUMË