Janë mbajtur provimet pranuese të konkursit plotësues të studimeve themelore për vitin akademik 2022/2023
21 Shtator, 2022 MË SHUMË