Profesorë të Universitetit “Kadri Zeka” trajnojnë mësimdhënësit e shkollave shqipe edhe në Preshevë
31 Maj, 2017 MË SHUMË
Profesorë të Universitetit “Kadri Zeka” trajnojnë mësimdhënësit e shkollave shqipe edhe në Preshevë
31 Maj, 2017 MË SHUMË