Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror, të vitit akademik 2020/2021
8 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Afati i provimeve Master – QLSHD dhe E-Qeverisje; Afati i Janarit
8 Shkurt, 2021 MË SHUMË