Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan mbylli konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2022-2023
20 Korrik, 2022 MË SHUMË