Është hapur thirrja për Grante të Vogla të Dimensionit Social në kuadër të HERAS+
16 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së pjesë e shkëmbimit rinorë në Stamboll
16 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e ligjeratës me temën: Statusi i Kosovës në këndvështrimin e së drejtës ndërkombëtare
16 Dhjetor, 2021 MË SHUMË