Orari për intervistim të kandidatëve që kanë aplikuar në konkursin me ref.01/1125 – Fakulteti i Edukimit
8 Shtator, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik (Penal dhe Kushtetues) për vitin akademik 2022/2023
8 Shtator, 2022 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor për vitin akademik 2022/2023
8 Shtator, 2022 MË SHUMË
Thirrje për Konferencë Shkencore
8 Shtator, 2022 MË SHUMË
Konvikti i Nxënësve dhe Studentëve në Gjilan ka hapur konkurs për vitin 2022/23
8 Shtator, 2022 MË SHUMË