Akademik Xhovalin Shkurtaj dhe Prof. Dr. Isak Shema ligjërues të radhës në programin “Guest Speaker”
11 Tetor, 2016 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka“ dhe Universiteti “Haxhi Zeka” nënshkruan marrëveshje ndëruniversitare
11 Tetor, 2016 MË SHUMË