Gara Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024
18 Qershor, 2024 MË SHUMË
Fakulteti Juridik i UKZ-së nis përgatitjet për riakreditimin e programeve studimore
18 Qershor, 2024 MË SHUMË