Gara Universitare në Shkenca Kompjuterike – 2024

18 Qershor, 2024

Thirrje për studentët aktual të FSHK-së në UKZ dhe Maturantët e vitit 2024!

A jeni gati të tregoni aftësitë tuaja dhe të zgjidhni probleme sikurse ato reale?

Bashkohuni me ne në Garen e Shkencave Kompjuterike Universitare 2024, nëse jeni student aktual në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ose nëse jeni Maturant i vitit 2024!

GARA PËR STUDENTË:

Gara për studentët do të jetë 1 DITORE.

Gara do të mbahet më 26 Qershor 2024 nga Ora 10:00 dhe do te zgjasë  3 orë ku studentët do t’iu përgjigjen indiviualisht pyetjeve nga Programimi, Algoritmet, Rrjetave dhe pyetjeve Logjike. Kurse 3 orë të tjera duke zgjidhur 2 probleme të ndryshme në grupe të studenteve nga 4 studentë në grup.

Afati për aplikim deri më: 24 Qershor 2024

🔗  Linku për aplikim: Kliko Këtu

Gjatë aplikimit bashkangjitni vërtetimin e lëshuar nga institucioni përkatës që jeni student ose ID-në e studentit

📍 Lokacioni i Garës: Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, 📍 Salla: B01/B02

Data Gares: 26 Qershor 2024,  Ora: 10:00

Gjatë gares të keni një dokument identifikues me vete.

 

Në garen e studenteve do të zgjedhen tre vendet e para:

Vendi i parë – 1000 euro për grup

Vendi i dytë- 600 euro për grup

Vendi i tret- 400 euro për grup

*4 studentë në një grup.

 

GARA PËR NXËNËS:

Gara për nxënës do të jetë 1 DITORE.

Gara do të mbahet më 28 Qershor 2024 nga Ora 10:00 dhe do te zgjasë  2 orë ku nxënësit do t’iu përgjigjen indiviualisht pyetjeve nga Programimi, Algoritmet, Rrjetave dhe pyetjeve Logjike. Kurse 3 orë të tjera duke zgjidhur 2 probleme te ndryshme në grupe të nxënësce nga 3 nxënës ne grup.

Afati për aplikim deri më: 24 Qershor 2024

🔗  Linku për aplikim: Kliko Këtu

Gjatë aplikimit bashkangjitni vërtetimin e lëshuar nga institucioni përkatës që jeni nxënës

📍 Lokacioni i Gares: Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan,📍 Salla: B01/B02

Data Gares: 28 Qershor 2024,  Ora: 10:00

Gjatë gares të keni një dokument identifikues me vete.

 

Në garen e nxënsëve do të zgjedhen tre vendet e para:

Vendi i parë – 800 euro për grup

Vendi i dytë – 500 euro për grup

Vendi i tret – 300 euro për grup

*3 nxënës në një grup.

GaratUniversitare-SHK-2024

 

Për më tepër informata, kontaktoni:

📧 [email protected],  📞 +383 280-390-112