STUDENTËT E UKZ-së VIZITË STUDIMORE NË ZVICËR
14 Dhjetor, 2019 MË SHUMË
UKZ po i kushton vëmendje të veçantë procesit të Ri/Akreditimit
14 Dhjetor, 2019 MË SHUMË
Federata e Sporteve Universitare organizon festivalin e lojërave universitare 2019
14 Dhjetor, 2019 MË SHUMË