THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR DY STUDENTË TË UKZ-së
24 Nëntor, 2021 MË SHUMË
GAP hap thirrjen për punësim të studentëve
24 Nëntor, 2021 MË SHUMË
REFERATI – Fakulteti Juridik
24 Nëntor, 2021 MË SHUMË