THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR DY STUDENTË TË UKZ-së

24 Nëntor, 2021

Bazuar në Rregulloren e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e Universitetit, ftohen studentët e UKZ-së që të aplikojnë për punë praktike në UKZ,  respektivisht në Zyrën e Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Thirrja mbetet e hapur 7 ditë.
Data për aplikim: 23. 11. 2021 deri më 30.11.2021 në ora 16:00

Shih thirrjen: Thirrje per pune praktike ne UKZ