Senati i Universitetit “Kadri Zeka” – Njoftim
13 Shtator, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në ligjeratën me temë “Menaxhimi i mbeturinave dhe ekonomisë qarkore”
13 Shtator, 2019 MË SHUMË
Konkurs i brendshëm
13 Shtator, 2019 MË SHUMË