Universiteti “Kadri Zeka” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Rjekës
20 Dhjetor, 2014 MË SHUMË