Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
12 Korrik, 2022 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës në Fakultetin Ekonomik, Shkenca Kompjuterike dhe Shkenca Aplikative– Afati i Qershorit 2021/2022
12 Korrik, 2022 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Qershorit 2021/2022
12 Korrik, 2022 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2022-2023
12 Korrik, 2022 MË SHUMË