UKZ dhe Komuna e Kamenicës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
13 Shkurt, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Analiza e te Dhenave per Hulumtime ne Biznes
13 Shkurt, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Marketingu i Sherbimeve
13 Shkurt, 2018 MË SHUMË
Njoftim për konsultime nga lënda: Analiza Statistikore
13 Shkurt, 2018 MË SHUMË