Zgjatet afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2020/2021
19 Janar, 2021 MË SHUMË
Vlerësimi i stafit akademik nga studentët
19 Janar, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master
19 Janar, 2021 MË SHUMË