Vlerësimi i stafit akademik nga studentët për semestrin dimëror 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në Universitetin Publik “Kadri Zeka” – niveli bachelor dhe master – Afati i Janarit 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dhe të lëndëve për nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
10 Janar, 2024 MË SHUMË