Raport i Komisionit recensues III – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raport i Komisionit recensues II – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raport i Komisionit recensues I – Fakulteti Juridik
23 Tetor, 2023 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2023/2024
23 Tetor, 2023 MË SHUMË