Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2023/2024

23 Tetor, 2023

Njoftohen aplikantët për pranimin si student të rinj në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2023/2024 se provimi pranues do të mbahet më datë 24.10.2023 në ora 12:30.

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të posedojnë konfirmimin e aplikimit dhe letërnjoftimin, pa të cilat nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.
Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!
Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Lista e kandidatëve E-Qeverisja

Shkarko

Lista e kandidatëve Sistemet e Kontrollit dhe inteligjenca Artificiale

Shkarko