Njoftim nga lëndët:Procedurë administrative  dhe e  drejtë administrative (Pjesa e posaçme)
7 Maj, 2018 MË SHUMË
Rezultatet e FSHK së Universitetit “Kadri Zeka” u prezantuan në Konferencën e IAFeS në Greqi
7 Maj, 2018 MË SHUMË